D-EVA - Avaluació d’habilitats pràctiques amb l'ús de tecnologies digitals en la formació de mestres (2020-1-ES01-KA226-HE-095485)

Entitat finançadora: 
European Commission (Erasmus +)
Duració: 
març 2021 a febrer 2023
Resum: 

Segons estudis recents (el pla d’educació digital 2021-2027 a la UE), el sistema d’avaluació és l’aspecte més difícil en una situació d’ensenyament i aprenentatge a distància en l’actual crisi de pandèmia. En aquest context el projecte pretén desenvolupar pràctiques d’avaluació innovadores en l’àmbit de la formació del professorat universitari per millorar les seves habilitats d’ensenyament i aprenentatge, així com de les seves competències digitals, i també les dels propis estudiants.

Els objectius del projecte es concreten en:

  • Desenvolupar recursos d’avaluació digitals que assegurin una avaluació vàlida, sostenible i eficaç de les seves habilitats.
  • Capacitar al professorat universitari per utilitzar l'avaluació electrònica d'una manera eficaç i coherent, juntament amb la millora de les seves competències digitals.
  • Dotar a les universitats de mecanismes per canviar definitivament la cultura de l’avaluació, incorporant orgànicament una solució digital per facilitar l’aprenentatge dels estudiants.

El projecte es basa en cinc pilars d’intervenció, creant un procés orgànic i holístic al voltant de les següents dimensions universitàries: 

  • Persones: els estudiants són els agents centrals de l’ensenyament superior, de manera que el desenvolupament de les seves habilitats professionals representa el principal resultat i prioritat; 
  • Organització: el projecte considerarà el context d’intervenció tan crític com en qualsevol altre procés de canvi i innovació; 
  • Interacció: aspectes com l’ètica i la integritat se situaran al centre de la interacció dissenyada; 
  • Recursos: el projecte contribuirà a crear recursos vàlids i adaptats per a professors universitaris; 
  • Bretxa digital: l’avaluació ha de ser inclusiva per a tots els estudiants i aquest projecte dissenyarà recursos i intervencions que contribueixen a reduir les mancances digitals dels professors i dels estudiants.

Dotació Global: 201.353,00 €

Membres associats al projecte: 

Georgeta Ion (Coord- UAB), Cristina Mercader Juan (Coord-UAB), Aleix Barrera (UAB, PM), Jordi Codina (UAB, PM), Victor López Santasusana (UAB), Ingrid Noguera Fructuoso (UAB), Andy Morodo Horillo (UAB), Frank Kresin (HVA), Dimitrios Vlachopoulos (HVA), Guðrún Pétursdóttir (ICI), Cherry Hopton (ICI), Marilen Gabriel Pirtea (UVT), Lidia-Simona Sava (UVT), Laura Malita (UVT) i Gabriela Grosseck (UVT).

Campus d'excel·lència internacional U A B