INVENT - Inventari europeu dels valors socials de la cultura com a base per a polítiques culturals inclusives en el món en procés de globalització (H2020-EU.3.6.3.2. 870691)

Entitat finançadora: 
European Commission (H2020 programme)
Duració: 
febrer 2020 a gener 2023
Resum: 

La Nova Agenda de la UE per a la Cultura (2018) representa un pas endavant excepcionalment significatiu en la política cultural europea. No obstant això, ens sembla que aquest nou enfocament notablement important de la UE en l'àmbit de la cultura va acompanyat de desafiaments teòrics i metodològics, que s'han de considerar en el procés de realització dels objectius presentats.

El projecte INVENT, finançat amb fons europeus, analitza la possible influència que exerceixen sobre els ciutadans europeus la globalització, la integració europea, les onades migratòries, la revolució digital i l'augment de les desigualtats socials. El projecte té com a objectiu crear noves metodologies per a la comprensió de la valor de la cultura en les societats europees. En aquest sentit, investiga les les premisses socials i culturals per a la implementació exitosade la Nova Agenda Europea per a la Cultura. També identificarà com la cultura dóna suport a la identitat, la tolerància, la pertinença i la cohesió social.

Els canvis que han experimentat Europa i el món en els últims trenta anys són tan dràstics que requereixen un enfocament diferent per a la creació de la política cultural. La intenció de INVENT és estudiar com la forma de vida i la participació cultural dels ciutadans europeus s'ha vist influïda per les mega tendències de la globalització, la integració europea i les migracions que les acompanyen, la revolució digital i les creixents desigualtats socials, i assenyalar perquè això requereix un "gir social" en les polítiques culturals. L'enfocament de baix a dalt que utilitzaràtambé ens proporcionarà una idea dels múltiples conceptes de cultura, sovint mútuament contradictoris, i la comprensió dels valors socials de la cultura entre diversos grups socials (demogràfics, socioeconòmics, ètnics, religiosos ... ) a Europa.

La tasca que ens hem proposat en aquest projecte és identificar, mitjançant la investigació, les condicions prèvies culturals i socials necessàries perquè es compleixin els objectius de la Nova Agenda de la UE per a la Cultura. Aquest és l'objectiu general del nostre projecte, que apunta a recolzar els valors de la cultura vitals per a la preservació i millora de el projecte europeu, mitjançant l'esforç per promoure la identitat i la pertinença, la inclusió, la tolerància i la cohesió social. Pretenem identificar els elements que han d'estar presents en les polítiques culturals tant a nivell europeu com nacional, per ajudar a la realització dels objectius estratègics de la Nova Agenda de la UE per a la cultura.

Dotació Global: 2.999.875,00  € (379.897,50 €, UAB)

Web: https://inventculture.eu/

Membres associats al projecte: 

Philippe Bonnet (Sociens ens Paris Saclay ), Predrag Cveticanin (CESK), Moran Constantinescu (U. Haifa), Agustin Derado (ZSI), Unni From (KU), Danjela Gavilovic (CESK), Yeala Hazut (U. Haifa), Rise Heikkilä (TUNI), Johs Hjellbrekke (Sociens ens Paris Saclay ), Susanne Janssen (Coord. EUR), Milos Jovanovic (CESK), Tally Katz-Gerro (U. Haifa), Jinju Kim (UAB), Visnja Kiskic (CESK), Nemanja Krstic (CESK), Guiseppe Lamberti (UAB), Frederic Lebaron (Sociens ens Paris Saclay), Brigitte Le Roux (Sociens ens Paris Saclay ), Joan Llonch-Andreu (UAB), Pilar López (UAB), Jordi López (UAB), Nete Norgaard (KU), Lucas Page (Sociens ens Paris Saclay), Mirko Patric (ZSI), Semi Purhonen (TUNI), Jörg Rössel (UZH), Lynette Sikic-Micanovic (ZSI), Goran Tomla (CESK), Inga Tomic-Koludrovic (ZSI), Marc Verboord (EUR), Dea Vidovid (ZSI), Simon Walo (UZH), Sebastian Weingartner (UZH), Neta Yodovich (U. Haifa) and Zeljka Zdravkovic (ZSI).

Campus d'excel·lència internacional U A B