Fomentant l’Autoregulació dels mestres

08.5.2020
Recerca

S’han publicat vuit infografies del projecte “Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent”.

S’han publicat vuit infografies del projecte “Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent”, finançat en el marc de la convocatòria ARMIF (Ref. 2017ARMIF00006) i coordinat per la professora Georgeta Ion. Aquest projecte pretén avançar en la intervenció docent (validant i incorporant noves modalitats d’ensenyament-aprenentatge, centrant-se especialment en les que afavoreixen l’autoregulació competencial) i evidenciant els seus efectes sobre el procés d’aprenentatge i de desenvolupament competencial, des de la perspectiva dels mestres en formació i dels mestres en actiu. El projecte cerca fer una contribució oferint pautes d’acció tant a les facultats com a les escoles, aportant evidències del seus efectes.

Les infografies publicades, elaborades per les professores Cristina Mercader i Anna Díaz, resumeixen els diversos aspectes, identificats en el transcurs del projecte, que conformen l’autoregulació de l’aprenentatge per al desenvolupament professional dels i les mestres. Concretament, les infografies publicades resumeixen:

  1. Què s’entén per autoregulació i quins elements estan implicats;
  2. Quines variables influeixen en aquests processos;
  3. Quin és rol de l’aprenentatge en aquests processos d’autoregulació;
  4. Quines pràctiques afavoreixen l’autoregulació:
  5. Què és i quins beneficis té la carpeta d’aprenentatge
  6. La importància de la retroacció entre iguals,
  7. Els beneficis de les rúbriques i
  8. La definició de l’avaluació per judici comparatiu.

Podeu consultar les infografies en el següent enllaç:

https://blogs.uab.cat/armifautoregulacio/infografies/

Campus d'excel·lència internacional U A B