Nou article sobre les barreres tecnològiques per al professorat universitari

23.3.2020
Publicacions

Cristina Mercader i Joaquín Gairín, ambdós membres del Grup EDO, han publicat l’article titulat “La percepció dels professors universitaris sobre les barreres a l’ús de les tecnologies digitals: la importància de la disciplina acadèmica”.

“University teachers perception of barriers to the use of digital technologies: the importance of the academic discipline” (La percepció dels professors universitaris sobre les barreres a l’ús de les tecnologies digitals: la importància de la disciplina acadèmica) és el títol que rep el nou article publicat a la revista d’impacte “Springer Open”, els autors del qual són Cristina Mercader i Joaquín Gairín (membres del Grup EDO). 

L’article, que sorgeix a partir dels resultats extrets de la tesi realitzada per Cristina Mercader, busca les raons per les quals el professorat de les institucions d’educació superior, com les universitats, no usen les tecnologies digitals com a eina per a l’ensenyança i com la disciplina acadèmica influeix en aquesta percepció. 

La publicació se centra en analitzar i buscar respostes a la situació actual on les tecnologies digitals estan molt presents entre els estudiants per a desenvolupar el seu aprenentatge, però tot i això el professorat (sobretot en el context universitari) segueix sense desenvolupar les seves pràctiques docents usant les tecnologies digitals com a eina del procés d’ensenyament. 

L’article conclou afirmant que els majors obstacles per a l’ús de les tecnologies en l’ensenyament, sorgeixen en les disciplines de les arts i humanitats. I que, de forma general, existeix al necessitat d’un desenvolupament professional per als docents i una major participació institucional a través dels plans estratègics. 

Per llegir i consultar l’article, cliqui aquí

Campus d'excel·lència internacional U A B