Màster Oficial en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

Formació
06.4.2022

Vols fer un màster que t’ajudi a construir una escola ètica, responsable i amb capacitat innovadora? Aquest és el teu màster.

Aquest programa neix fruit de la necessitat dels professionals de l’educació d’adquirir competències que els permetin desenvolupar d’una forma efectiva les funcions de direcció i lideratge d’institucions educatives i formatives. Enfocat no únicament a professionals de l’àmbit formal, aquest programa ofereix una formació suficientment àmplia com per a satisfer les necessitats formatives tant de mestres que desitgen accedir a càrrecs directius, com d’altres professionals que es troben desenvolupant activitats de gestió en l’àmbit de la formació o d’institucions socio-culturals amb un enfocament clarament educatiu.

Modalitat:
Semipresencial

Crèdits:
60 ECTS

Objectius
- Analitzar críticament i avaluar el marc normatiu i les directrius administratives i econòmiques que regulen el funcionament de les institucions educatives.
- Promoure el canvi personal en coneixements, competències, actituds i habilitats de directius de centres educatius, relacionats amb les necessitats de la seva pràctica professional, els requeriments del context immediat i del sistema educatiu.
- Utilitzar eficaçment els procediments i les eines pròpies de la funció directiva i del lideratge en les organitzacions educatives.
- Elaborar una síntesi personal del conjunt del programa plasmant en projectes de direcció.

Competències especifiques:
- Analitzar organitzacions per descobrir disfuncions.
- Identificar i valorar críticament alternatives per a la millora organitzativa i l'actuació dels directius.
- Planificar i desenvolupar plans d'actuació directiva per promoure el canvi i la innovació.
- Dissenyar i aplicar estratègies i tècniques de lideratge, direcció i gestió institucional.

Requisits d'admissió:
Titulats universitaris, vinculats professionalment a l'educació tant formal com no formal d'institucions educatives, amb experiència o interès per la gestió institucional.

Per a més informació aquí

Campus d'excel·lència internacional U A B