Competència digital docent als graus d’Educació d’Infantil i Primària (CODIDOE)

Entitat finançadora: 
Facultat d'Educació (UAB)
Duració: 
gener 2020 a desembre 2020
Resum: 

El projecte preten impulsar i promoure el desenvolupament de la Competència Digital Docent als graus d'Educació Infantil i primària. Des de la creació dels Graus d’Educació Infantil i Primària, la Competència digital ha estat una competència transversal a tota la titulació.

És important revisar quin és l’estat de la qüestió en la nostra facultat. Actualment, de manera específica, aquest àmbit (Tecnologia Educativa) queda emmarcat en l’assignatura Comunicació i Interacció Educativa II a primer curs, en el qual els alumnes tenen únicament 3 crèdits per a desenvolupar-la.

A partir de la participació en projectes tan nacionals com autonòmics s’ha pogut comprovar com altres universitats estan fent un esforç per a incorporar la CDD als plans d’estudis per a garantir un aprenentatge sòlid en aquesta competència.

Objectius específics del projecte:

  • Intercanviar experiències i coneixements sobre el desenvolupament de la CDD a la docència dels graus d’Infantil i Primària entre el professorat participant.
  • Recollir informació sobre com s’està tractant la CDD als graus d’ Infantil i Primària.
  • Elaborar una proposta de millora mitjançant recursos diverses (documents, recursos audiovisuals...) de la integració de la CDD en els graus d’Educació Infantil i Primària de la Facultat.
  • Difondre els resultats del projecte a una jornada d’ intercanvi i de  formació amb la participació d’experts.

Des d'un punt de vista metodològic, es pretenen realitzar entre d'altres les següents accions:

1. Reunions d’intercanvi entre el professorat participant per compartir significats en torn a la CDD i com s’ està promovent a la seva docència.

2. Grups de discussió (experts/es, professorat, alumnat de 4t o acabat de titular) amb l'objectiu de reflexionar i compartir significats sobre què és i com es pot promoure la CDD i Qüestionaris amb l'objectiu de conèixer com s'integra la CDD en les assignatures dels graus d’Infantil i Primària.

3. Jornada formativa final amb experts

Dotació global: 1100€

Membres associats al projecte: 

Cristina Mercader, Lluís Albarracín (Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals), Àngels Campà (Àrea de Filologia Francesa), Melinda Dooly (Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials), Xavier Fontich (Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials), Josep Maria Fortuny (Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals), Cecilio Garriga (Àrea de Llengua Espanyola), Ana Maria Margallo (Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials), Dolors Masats (Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials), Andy Morodo (Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació), Cristina Simarro (Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals), Laia Viladot (Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal).

Coordinadores de titulació/pràcticum: Georgeta Ion (Pedagogia Aplicada) i Jéssica Pérez (Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal).

Professorat que té interès en la integració de la CDD en les seves assignatures: Maria Mont (Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) i Katia Pozos (Pedagogia Aplicada).

Campus d'excel·lència internacional U A B