Eleccions a Director/a del CRiEDO

El centre
23.9.2020

Pots consultar aqui tota la informació relativa al procés per a l'elecció del director/a del CRiEDO

El passat 21 de juliol de 2020 el Consell de Govern de la UAB va aprovar l'acord 59/2020 en relació amb el punt 5.1 de l'ordre del dia de la sessió extraordinària del Consell de Govern de data 21 de juliol de 2020: Estructures bàsiques i serveis de la UAB: Creació del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO). - veure aqui 

D'acord amb els serveis jurídics de la UAB, la comissió promotora del CRiEDO ha designat en data 2 de setembre de 2020 una comissió gestora encarregada de gestionar el procés d'elecció del nou director/a, composada per Carme Armengol Asparó (com a membre més antiga) que actuarà de presidenta, Aleix Barrera Corominas (com a membre més jove) que actuarà de secretari, i Maria del Mar Duran, que actuarà com a Vocal.

Calendari electoral - veure

Reglament del CRiEDO - veure

Reglament Electoral UAB - veure

_____________________________________

CANDIDATURES

Presentació de candidatures (fins l'1 d'octubre) - descarregar formulari

Proclamació provisional de candidatures (disponible el 2 d'octubre) - veure

Proclamació definitiva de candidatures (disponible el 5 d'octubre) - veure

_____________________________________

VOTACIÓ

Consell General Extraordinari - 13 d'octubre de 2020 - 13:20

_____________________________________

Proclamació de resultats provisional (disponible el 13 d'octubre) - veure

Proclamació de resultats definitiva (disponible el 16 d'octubre) - veure

Campus d'excel·lència internacional U A B