Eleccions a Comissió Executiva del CRiEDO

El centre
17.11.2020

Pots consultar aqui tota la informació relativa al procés per a l'elecció de la Comissió Executiva del CRiEDO

L’article 6 del Reglament de Funcionament del Centre d’Estudis i de Recerca pel Desenvolupament Organitzatiu (CRiEDO), estableix que són òrgans col·legiats de govern i gestió del CRIEDO: a) el consell general del centre; i b) la comissió executiva.

El passat 13 d’octubre de 2020 es constitueix el Consell General del CRiEDO (veure acta de la sessió a la intranet).  D’acord a la article 9 del Reglament de Funcionament CRiEDO, és competència del consell general del CRiEDO elegir els seus representants en la Comissió Executiva.

Segons l’article 13 del Reglament de Funcionament del CRiEDO, l’elecció dels 4 representants del Consell general a la comissió executiva s’ha de dur a terme en una sessió del Consell general, en votació nominal i secreta entre les persones que l’integren, resten inscrites al cens i presentin la seva candidatura. La durada de les seves funcions com a representants serà de 3 anys i s’han de renovar a l’inici del mandat de cada director o directora del CRiEDO.

Calendari electoral - veure

Reglament del CRiEDO - veure

Reglament Electoral UAB - veure

Cens electoral - veure a la intranet

_____________________________________

CANDIDATURES

Presentació de candidatures (fins el 13 de novembre) - descarregar formulari

Proclamació provisional de candidatures (disponible el 16 de novembre) - veure

Proclamació definitiva de candidatures (disponible el 20 de novembre) - veure

_____________________________________

VOTACIÓ

Consell General Extraordinari - 1 de desembre de 2020 - 13:30

_____________________________________

Proclamació de resultats provisional (disponible l'1 de desembre) - veure

Proclamació de resultats definitiva (disponible el 4 de desembre) - veure

Campus d'excel·lència internacional U A B