II Trobada Feedback

07.6.2019

El proper 7 de juny tindrà lloc, a la Universitat Autònoma de Barcelona, la II Trobada de la Feedback.net, on s’han analitzat estratègies i eines vinculades amb el tòpic de treball "L'ús del feedback per part dels estudiants: reptes emergents per la recerca derivats d'entendre el feedback com acció".

L'objectiu de la trobada és compartir diferents experiències en l'ús del feedback per part de l'alumnat universitari, i com aquest és apropiat per aquests i pot ser útil per al desenvolupament estratègies d'autoregulació. Es tracta d’analitzar quines accions concretes fan els estudiants per apropiar-se de la informació que reben, per donar sentit i prendre decisions que els permetin modificar els seus futurs processos d'aprenentatge. També pretén perfilar les pràctiques que s'estan realitzant, i si aquests arriben a uns resultats o a uns altres, o estan generant noves incògnites que haurien d'orientar la futura recerca.

La trobada, promoguda per Elena Cano (UB) com a coordinadora de la xarxa, i Georgeta Ion (UAB) com a coordinadora del projecte ARMIF “Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent”  pretén explorar, a partir de les experiències desenvolupades en cadascuna de les universitats participants, els reptes que la recerca sobre feedback planteja a la pràctica.

La II Trobada Feedback tindrà lloc el dia 7 de juny a la UAB

Campus d'excel·lència internacional U A B