Lectura tesi doctoral

29.10.2019
Recerca

Avui 29 d'octubre, Katherine Roberts Sánchez farà la lectura de la seva tesi doctoral

Katherine Roberts farà la defensa de la seva tesi doctoral avui 29 de octubre davant del tribunal format per la presidenta Isabel De l'Arc Bravo (Universitat de Lleida), la secretària Maria del Mar Duran (Universitat Autònoma de Barcelona) i la vocal Elena Cano García (Universitat de Barcelona).

La tesi titulada "Saber pedagògic avaluatiu del professorat que s'exerceix en escoles vulnerables de la comuna de Arica- Regió d'Arica i Parinacota, Xile" ha estat dirigida per David Rodríguez Gómez (Universitat Autònoma de Barcelona) i Patricia Silva García (Universitat de Lleida ).

La investigació ha tingut com a objectiu analitzar les pràctiques avaluatives del professorat que s'exerceix en contextos vulnerables, amb el propòsit d'identificar les estratègies utilitzades per aquest, per a atendre la condició de vulnerabilitat dels seus estudiants, identificant les demandes que, des de la seva experiència, realitzen a la formació inicial.

L'estudi és de caràcter qualitatiu, utilitzant la tècnica de recollida de la informació, l'entrevista semi estructurada i el grup de discussió, i va ser realitzat en escoles vulnerables de la Comuna d'Arica-Xile, durant el primer semestre del 2018.

Els resultats mostren que el professorat utilitza estratègies avaluatives que promouen el diàleg, la reflexió grupal i la capacitat crítica dels estudiants, mitjançant procediments que incentiven l'autoavaluació, la coavaluació i la metacognició dels mateixos.

Campus d'excel·lència internacional U A B