Estudi qualitatiu sobre la percepció del canvi associat a l'estratègia de gestió del coneixement de l'Ârea de Drets Civils (Conveni 17030)

Entitat finançadora: 
Ajuntament de Barcelona
Duració: 
febrer 2019 a juny 2019
Resum: 

El projecte titulat "Estudi qualitatiu sobre la percepció del canvi de cultura organitzativa" del Pla de Desenvolupament Professional i de Gestió del Coneixement (Àrea de Drets Socials - Ajuntament de Barcelona) pretén complementar el treball previ realitzat des de l'Àrea de Drets Socials, on es disposa d'indicadors quantitatius sobre les activitats desenvolupades en el marc esmentat pla. Per això, es planteja la necessitat d'obtenir informació més qualitativa que permeti identificar els efectes que la implantació del Pla ha tingut sobre el conjunt de l'organització, els treballadors i sobre els serveis que es presten als usuaris interns i externs.

L'objectiu principal que persegueix el projecte és analitzar la percepció del canvi de cultura organitzativa produït fruit de la implantació del Pla de Desenvolupament Professional i la Gestió del Coneixement. Arran d'aquest, es plantegen com a objectius operatius:

  • Definir instruments que permetin la recollida d'informació clau per a l'avaluació
  • Identificar els informants clau per a la realització d'entrevistes i grups focals
  • Demanar informació a una mostra de casos significatius sobre la percepció del canvi de cultura organitzativa amb l'aplicació del pla en els aspectes del llenguatge i la cultura corporativa
  • Identificar els factors que faciliten o dificulten un major canvi de cultura organitzativa
  • Proposar línies generals d'actuació per a vèncer les dificultats detectades

La metodologia que seguirà el projecte serà principalment qualitativa amb un enfocament seqüencial, constant de dues fases associades a diferents instruments: la primera fase destinada a l’anàlisi documental; la segona fase de dedicada a la realització d'entrevistes, grups focals, i redacció de l'informe de resultats qualitatius.
Dotació Global: 7.390,20  €

Membres associats al projecte: 

Joaquín Gairín (Coord. UAB)

Aleix Barrera-Corominas (UAB)

Saida López (UAB)

Campus d'excel·lència internacional U A B