MoLAB - Motivació per la Lectura acadèmica i bibliogràfica

Entitat finançadora: 
Facultat Cc. Educació - UAB
Duració: 
octubre 2018 a octubre 2019
Resum: 

La major part dels nostres estudiants pertanyen a l’anomenada generació digital, i per tant, són considerats “nadius digitals”(Prensky, 2001) per haver crescut amb las tecnologies digitals, la qual cosa ha naturalitzat el seu ús. La majoria nascuts desprès dels anys 90, tenen en general una gran habilitat per fer servir els ordenadors, els videojocs i Internet, i són consumidors i productors de tot el que hi ha a la xarxa. Més específicament, entre d’altres característiques: prefereixen la imatge al text i recorren a ella per comunicar-se i informar-se; tendeixen a fer més d’una tasca a la vegada, prefereixen abordar cada situació com si fos un problema; tenen la necessitat d’obtenir feedback inmediat; i prefereixen instruir-se de forma lúdica (Prensky, 2001; 2011). Malgrat aquestes habilitats, tenen dificultats per resoldre un problema seguint uns passos estructurats, utilitzant l’anàlisi deductiu i el coneixement prèviament adquirit. La seva lectura és més aviat superficial, la qual realitzen, en general, a partir de fonts digitals com la premsa. Un tipus de font estructurada per permetre una lectura ràpida de titulars, veure moltes notícies en vídeo, i que no promou aprofundir sobre els fets (Yubero y Larrañaga, 2017). En relació amb la seves costums de lectura, una enquesta de 2017 sobre estudiants universitaris del Grau de Primària, Educació Social, Treball Social i Humanitats, presenta que un 88% dels entrevistats, ni usaven, ni coneixien les revistes científiques, mentre que un 38% pensaven que aquestes podien ser interessants per a la seva formació (Yubero y Larrañaga, 2017).

Aquest projecte té l’objectiu d’oferir als nostres estudiants uns materials (àudio-visuals) més en consonància amb les seves necessitats i característiques (la seva preferència per la imatge) però a la vegada per incentivar unes habilitats relacionades amb les seves mancances. En particular, relacionades amb la lectura de texts escrits (bibliografia proposada des de les assignatures dels diferents graus) incentivant l’abordatge guiat, pas a pas, analític i de feedback diferit. És sabuda la importància que té, des d’un punt de vista cognitiu i socio-cultural, llegir i saber llegir. Segons Cassany (2006) llegir és comprendre, i per això, cal desenvolupar diverses destreses mentals o processos cognitius: anticipar què dirà un escrit, aportar els nostres coneixements previs, elaborar hipòtesis i verificar-les, construir inferències per comprendre el que només es suggereix, etc. El significat del text ni s'allotja en les paraules ni és únic. Se situa en la ment del lector. S'elabora a partir de coneixements previs que aquest aporta i requereix d’habilitats cognitives implicades en l'acte de comprendre.

D'altra banda, en llegir també adoptem una actitud concreta i un punt de vista com a lectors, i fem servir uns estils de pensament preestablerts per construir unes concepcions concretes sobre la realitat. Així el que llegim configura la nostra identitat individual, social i en el cas dels estudiants universitaris també la seva identitat professional. Amb la promoció de la lectura, el present projecte d'innovació es proposa activar tots aquests processos que els joves nadius digitals no acostumen a estimular. Tot a partir de captar la seva atenció i interès a partir del material audiovisual seleccionat i/o elaborat pel professorat.

El projecte es proposa tres accions principals: 1. La selecció de recursos audiovisuals que puguin ajudar a l'abordatge de la bibliografia; 2. L‘elaboració de mini vídeos que orientin l'abordatge d'obres clau de la bibliografia. i 3. L’elaboració de mini vídeos genèrics que il·lustrin sobre el tipus d'obres de necessària consulta en qualsevol camp professional o científic (p.e. estructura d'un article científic, de divulgació, etc.). En resum, l’objectiu del projecte és la l’elaboració de vídeos genèrics i també d’ específics vinculats a les obres de consulta obligatòria estipulades en las assignatures.

Dotación Global: 1000,00  €

Membres associats al projecte: 

María Alejandra Bosco Paniagua (Coordinadora, UAB), José Luís Muñoz (UAB), Antoni Navío (UAB), Georgina Paris Mañas (UAB), Carla Quesada Pallarès (UAB), Noemí Santiveri Papiol (UAB), Cecilia Inés Suárez (UAB) i Marina Tomàs (UAB).

Campus d'excel·lència internacional U A B