Carlos Cisterna Gajardo

Doctorand en Educació
Nota biogràfica: 

Professor d'Educació Física (Universitat de Concepció, Xile), Magíster en Ciències de l'Educació, amb menció en Didàctica i Innovació Pedagògica (Universitat Catòlica de la Santíssima de Concepció, Xile)

Actualment està cursant la tesi doctoral sobre el Lideratge Pedagògic i Cultura Organitzacional de les Escoles i el seu impacte en els resultats acadèmics dels estudiants. El seu àmbit de treball es centra en la cultura organitzacional dels establiments educatius i el lideratge pedagògic de la xarxa de centres educatius municipals.

Directora de tesi: Dra. Georgeta Ion

 

Línia(es) de recerca: 
Lideratge, Pedagogia aplicada, Cultura Organitzacional
Campus d'excel·lència internacional U A B