Mirey Alfarah

Doctoranda en Educació
Nota biogràfica: 

Consultor independent. Màster en Comunicació i Educació i Màster d'Investigación en periodisme (Universitat Autònoma de Barcelona). Actualment està cursant la tesis doctoral sobre el rol de les Tecnologies d'Informació i de Comunicació (TIC) en l'educació en paisos afectats per conflictes armats. El cas de Siria. La investigació té per objectiu identificar les oportunitats i els usos de les tecnologies de les TIC per garantitzar/facilitar l'accés a l'educació formal i no formal als nens i nenes siries afectats pel conflicte.  

Directora de tesi: Dra. Alejandra Bosco

Linkedin · Researchgate

Línia(es) de recerca: 
Entorns d'aprenentatge, Innovació Educativa, i Tecnologies. Educació en emergències
Campus d'excel·lència internacional U A B