GAVI - Guia per a la millora dels aprenentatges vivencials a la Facultat de Ciències de l’Educació

Entitat finançadora: 
Facultat de Ciències de l’Educació
Duració: 
setembre 2018 a desembre 2018
Resum: 

L’aprenentatge  vivencial es fonamenta en la necessitat que  en l’elaboració i/o resolució del cas hi hagin elements de realisme i impliqui una acció efectiva dels estudiants. Això té una clara repercussió a l’hora de plantejar la formació des d’una perspectiva més vivencial. Ja no es tracta només de plantejar el cas com un projecte asèptic, més o menys realista, sinó amb una clara connotació experiencial, de vivència. D’aquesta manera els referents, les dades, els anàlisis poden ser més intensos perquè vinculen als estudiants amb la realitat i a més, la vivència incorpora una dimensió emocional que referma l’aprenentatge. No es tracta d’unes pràctiques, ni d’un treball aplicat: es basa en la possibilitat d’oferir als estudiants una experiència real on l’aprenentatge cal construir-lo posteriorment. Seria un clar exemple de models actius, implícits i inductius.

La finalitat de la nostra proposta és millorar les diferents experiències d’aprenentatge vivencial que es generen a la Facultat. Per això el nostre objectius és: Dissenyar una pauta per estructurar les activitats experiencials que serveixi de Guia per al professorat que implementa aquesta modalitat formativa.  Al finalitzar la proposta tindrem les eines necessàries per poder dissenyar, implementar i avaluar d’una manera més efectiva les pràctiques formatives basades en l’experiència com a eix d’aprenentatge.

Pressupost global: 2.500,00 €

Membres associats al projecte: 

Diego Castro (Coord.), , Maria del Mar Duran, Saida López, Cecilia Inés Suárez i Marina Tomàs

Campus d'excel·lència internacional U A B