Els centres educatius com a organitzacions saludables. Guia pel seu desenvolupament

Entitat finançadora: 
Fundació Prevent
Duració: 
juliol 2018 a juliol 2019
Resum: 

Els centres educatius, a diferència d’altres organitzacions, són espais de treball en els que conflueixen a diari diversos col·lectius (personal directiu, personal de gestió, professorat, alumnes, pares, etc.), el que genera una complexa trama de relacions que varia en cada organització. Les condicions particulars que afectan als docents quan desenvolupan la seva tasca, els converteix en un dels col·lectius més propensos de partir estrés, ansietat i depressió. Aquest fet té importants repercusions, no només en la qualitat del treball que duen a terme, sinó també en la salut i benestar del col·lectiu i, per tant, en la qualitat de l’ensenyament.

El concepte tradicional d’entorn de treball saludable proposat per l’OMS ha de ser repensat per el camp d’estudi de les organitzacions educatives, donades les circumstàncies particulars dels centres educatius. Ha d’enllaçar amb els enfocaments i tendències que aboguen pel desenvolupament d’institucions educatives que atenguin les dimensions físiques, social i emocional de la seguretat i la salut escolar, tant des d’una vessant individual, com col·lectiva i comunitària.

En aquest sentit, el projecte té com a finalitat: a) Definir i caracteritzar de manera operativa el model d’organització escolar saludable; y b) Elaborar una guia que permeti implementar en la pràctica el model d’organització escolar saludable. La recerca té un caràcter marcadament aplicat, orientant-se a la realització d0un producte útil i necessari, com és una guía pel desenvolupament de la perspectiva de la organització saludable en el context escolar. La guia pretén ajudar a les institucions educatives, que així ho desitgin, a integrar en la seva organització i funcionament diari el concepte d’organització saludable. La guia inclourà no només orientacions sobre les accions a desenvolupar, sinó també un instrument de diagnòstic que permetrà a les escoles autoavaluar el seu nivell de salud organitzacional.

Dotació: 8.000€

Membres associats al projecte: 

Joaquín Gairín (UAB, coordinador), Diego Castro (UAB), Anna Díaz (UAB), Carlos Casanova (UdL), David Cobos (UPO), Antonio Burgos (UdG).

Campus d'excel·lència internacional U A B