Estratègies d’avaluació per l’auto-regulació dels aprenentatges (EAAR) de l’alumnat universitari

Entitat finançadora: 
OQD - UAB
Duració: 
setembre 2018 a octubre 2019
Resum: 

El projecte es planteja com una continuïtat de projecte d’innovació desenvolupats en el marc d’assignatures de la Facultat de Ciències de l’Educació en el àmbit de l’avaluació per l’aprenentatge sostenible i participatiu durant els cursos 2016/2017 i 2017/2018. Utilitzant un enfocament de docència basada en la recerca, el projecte pretén desenvolupar estratègies i recursos d’avaluació de les competències de l’alumnat que fomentin l’auto-regulació dels seus aprenentatge i el desenvolupament professional. L’autoregulació es concep com un dels aspectes més destacats vinculats al desenvolupament professional de l’alumnat, fomentant capacitats com l’autonomia, el pensament crític, el compromís amb l’aprenentatge, l’actitud activa i la motivació, totes elles competències relacionades amb l’aprenentatge al llarg de la vida. El projecte aborda una metodologia de treball col·laboratiu i interdisciplinari, implicant un equip docent de diferents àmbits de coneixement (sociologia, psicologia i educació) i s’aplicarà en els quatre graus de la Facultat de Ciències de l’Educació i en assignatures de tots els cursos. Això assegura un impacte directe del projecte sobre un numero de més de 600 alumnes.  

El projecte, que s’implementarà al llarg de 2 anys, es basa en un disseny experimental, i es finalitza amb una avaluació d’impacte de les estratègies d’avaluació implementades sobre l’aprenentatge de l’alumnat. Això permetrà introduir millores en els sistemes d’avaluació i donarà pautes a estudiants, professorat i equip directiu de la facultat per consolidar una cultura d’avaluació més fiable, individualitzada i sostenible.

Pressupost Global: 2.500,00  €

Membres associats al projecte: 

Ibis Álvarez Valvidia (UAB), Carme Armengol Asparó (UAB), Aleix Barrera Corominas (UAB), Immaculada Buñuel Juan (UAB), Diego Castro Ceacero (UAB), Anna Díaz Vicario (UAB), Maria del Mar Duran Bellonch (UAB), Georgeta Ion (Coordinadora – UAB), Cristina Mercader Juan (UAB), Andy Morodo Horrillo (UAB), José Luís Muñoz Moreno (UAB), David Rodríguez Gómez (UAB), Esther Salat Llorente (UAB) i Cecilia Inés Suárez (UAB)

Campus d'excel·lència internacional U A B