O4YEL – Suport a la inclusió educativa i social de joves amb risc d’abandonament prematur a través de mecanismos d’orientació i acció tutorial (604501-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN)

Entitat finançadora: 
European Commission (Erasmus +)
Duració: 
gener 2019 a desembre 2021
Resum: 

Abordar l'abandonament escolar prematur és un desafiament polític a nivell europeu, ja que és fonamental per a la inclusió educativa, social i laboral dels joves. La continuació en l'educació i l'assoliment en els resultats educatius són, per tant, bàsics per a la inclusió en contextos socials, educatius i laborals. Dels factors vinculats a l'abandonament prematur, l'orientació incorrecta i / o inadequada i el procés d'orientació són algunes de les principals raons per abandonar; més específicament en el nivell d'educació secundària (educació secundària obligatòria i post-obligatòria), un dels més crítics per als joves en què han de triar sobre el seu futur educatiu i professional.

Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar, implementar i avaluar mètodes i pràctiques innovadors centrats en els mecanismes d'orientació de l'alumne i accions tutorials per fomentar l'educació inclusiva dels joves que abandonen prematurament o que estan en risc d'abandonar prematurament els seus estudis, ja sigui en contextos educatius formals com no formals. D'aquesta manera, aquest projecte treballa per desenvolupar un diagnòstic de causes i factors que permetin evitar l’abandonament prematur, per donar suport als actors educatius (docents, formadors, educadors, líders d'institucions educatives i altres professionals) en el tracte amb joves que abandonen prematurament, o en risc de fer-ho, establir xarxes d'aprenentatge sobre com abordar l'abandonament tot identificant aspectes de lideratge efectiu en les institucions educatives vàlids per a fomentar la inclusió educativa i social dels joves.

Un banc de recursos i bones pràctiques, eines de diagnòstic i avaluació, xarxes entre actors educatius i institucions, una orientació consolidada i una proposta d'intervenció d'acció tutorial són exemples dels resultats esperats que aquest projecte, que pretén millorar la inclusió social, educativa i laboral de grups de joves en risc d'exclusió per abandonament prematur dels seus estudis.

Dotació Global: 486.677 €

Web: https://www.orienta4yel.eu/

Membres associats al projecte: 

Aleix Barrera (UAB, PM), Ceri Brown (UBath), Rita Alexandra Cainço (IPL), Ioannis Costas (UBath), Carla Sofia Costa (IPL), Anna Díaz Vicario (UAB), Sandrina Diniz (IPL), Catarina Frade (IPL), Joaquín Gairín (Co-Coordinador – UAB), Alma Harris (UBath), Michelle Jones (UBath), Romita Iucu (UniBuc), Sara Mónico Lopes (IPL), Elena Marin (UniBuc), Òscar Mas Torelló (UAB), José Luís Muñoz (UAB), Patricia Olmos (Co-Coordinadora – UAB), Klaus Ruth (Uni-Bremen), Nicola Savvides (UBath) i Dominik Schütte (Uni-Bremen)

Campus d'excel·lència internacional U A B