Edgardo Astete Martínez

Doctorando en Educación
Nota biográfica: 

Llicenciat en Educació i Professor d’Educació General Bàsica per la Universitat Catòlica de la Santíssima Concepció i Màster en Investigació en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva experiència professional ha estat orientada principalment a l’àrea de les Tecnologies de la Informació en Educació, especialment a l’ús de Software Lliure i de Codi Obert com base tecnològica per a la diversitat de processos educatius, cosa que ha aplicat a educació bàsica, mitja, d’adults, capacitació professional, perfeccionament docent i assessories tècniques universitàries, a més de la participació en organitzacions de la societat civil, destacant la seva experiència com a Director de Projectes en Corporació LinuxChillán.

Director de tesis: Dr. David Rodríguez Gómez

Campus d'excel·lència internacional U A B