Books

2000

2000
Armengol, C., Feixas, M., & Pallarés-Mercader, R. - M. (Eds.). (2000). Seguint el Fil de l’organització. Materials (1st ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 167). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.

1999

1999
Gairín, J., & Villa, A. (Eds.). (1999). Los equipos directivos de los centros docentes. Análisis de su funcionamiento. (1st ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 376). Bilbao: Ediciones Mensajero.

1997

1997
Gairín, J. (Ed.). (1997). Estrategias de gestión del Proyecto Curricular de Centro Educativo (1st ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 192). Madrid: Editorial Síntesis.

1996

1996
Gairín, J., & Armengol, C. (Eds.). (1996). La Jefatura de Estudios. Estrategias de actuación. (p. 145). Madrid: Ministerio de Educación. Retrieved from http://ddd.uab.cat/record/128697
Antúnez, S., & Gairín, J. (Eds.). (1996). La organización Escolar. Práctica y fundamentos. (1st ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 273). Barcelona: Editorial Graó.
Gairín, J. (Ed.). (1996). Estratègies d’acció per a l’elaboració del projecte curricular de centre. Organització i Gestió (1st ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 96). Bellaterra: Institut de Ciències de l’Educació.

1987

1987
Gairín, J. (Ed.). (1987). Las actitudes en educación. Un estudio sobre educación matemática (1st ed., Vol. 1-1, Vol. 1). Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.

1985

1985
Ferrández, A., & Gairín, J.. (1985). Didáctica de la escritura (p. 183). Barcelona: Editorial Humanitas.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B