Directori de la UAB

Idees per a la millora de l’educació a la Catalunya d’avui i de demà

TitleIdees per a la millora de l’educació a la Catalunya d’avui i de demà
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsTomàs-Folch, M, Muñoz-Moreno, José-Luís
JournalRevista Catalana de Pedagogia
Volume10
Pagination127-148
ISSN2013-9594
Abstract

L’article presenta els principals resultats de la recerca que analitza la realitat política i
educativa des d’una perspectiva sistèmica de l’educació. Parteix de la revisió de la
legislació educativa, les propostes educatives de les formacions polítiques que van
obtenir representació parlamentària als comicis electorals del 27 de setembre de 2015,
les contribucions dels moviments socials i les aportacions d’experts, per a delimitar
unes idees-eix que orientarien el paper de l’educació, l’Administració educativa, la
inspecció educativa i el finançament de l’educació en un sistema educatiu propi a
Catalunya. Juntament amb la revisió legislativa i l’anàlisi de documents, s’han portat a
terme dos grups de discussió amb la participació de diferents agents i protagonistes de
la comunitat educativa. Els principals resultats obtinguts permeten concloure, entre
altres qüestions, la necessitat de revisar el paper de l’educació a la nostra societat i la
seva Administració, superant les disfuncions que actualment s’observen i que
dificulten l’assoliment dels reptes plantejats.

URLgoo.gl/Oiweiv
English
Campus d'excel·lència internacional U A B