Publications

Found 1 results
Filters: Author is Jesús Viñas  [Clear All Filters]
2007
J. Gairín, Sánchez, I., and Viñas, J., Eds., Sisena Hora: Una oportunitat o una dificultat per avançar?, 1st ed., vol. 1, 1 vol. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2007, p. 87.
Campus d'excel·lència internacional U A B