Publications

Found 29 results
Filters: Author is Carme Armengol  [Clear All Filters]
2002
C. Armengol, Ed., El trabajo en equipo en los centros educativos, 1st ed., vol. 1, 1 vol. Barcelona: CISSPRAXIS, 2002, p. 252.
2001
C. Armengol, La cultura de la colaboración. Reto para una enseñanza de calidad, 1st ed., vol. 1, 1 vol. Madrid: La Muralla, 2001.
2000
C. Armengol, Feixas, M., and Pallarés-Mercader, R. - M., Eds., Seguint el Fil de l’organització, 1st ed., vol. 1, 1 vol. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2000, p. 167.
1996
J. Gairín and Armengol, C., Eds., La Jefatura de Estudios. Estrategias de actuación. Madrid: Ministerio de Educación, 1996, p. 145.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B