Publications

Found 48 results
Filters: Author is Marina Tomàs-Folch  [Clear All Filters]
2012
D. Castro and Tomàs-Folch, M., Aproximación a un instrumento de diagnóstico sobre la visibilidad: el caso de las profesoras universitarias, Revista Educación, vol. 21, no. 41, pp. 63-80, 2012.
M. Tomàs-Folch, Castro, D., and Duran, M. M., Aproximación a un modelo de análisis de la visibilidad en la universidad desde la prespectiva del género, Revista Bordón, vol. 64, pp. 141-155, 2012.
M. Tomàs-Folch, El lideratge educatiu i tècniques de direcció, 1st ed. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2012, p. 138.
M. Tomàs-Folch, Les dones i la participació en els càrrecs de direcció a les universitats, RIDEG - Revista Interdisciplinar de Estudios de Género, vol. 02, no. 12, pp. 11-19, 2012.
M. Tomàs-Folch, Castro, D., and Feixas, M., Tensiones entre las funciones docente e investigadora del profesorado en la universidad, Revista de Docencia Universitaria, vol. 10, pp. 343-364, 2012.
2007
M. Tomàs-Folch, Ed., Reconstruir la Universidad a través del cambio cultural., 1st ed., vol. 1, 1 vol. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2007, p. 169.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B