Publications

Found 2 results
Filters: Keyword is Proyecto Curricular  [Clear All Filters]
1997
J. Gairín, Ed., Estrategias de gestión del Proyecto Curricular de Centro Educativo, 1st ed., vol. 1, 1 vol. Madrid: Editorial Síntesis, 1997, p. 192.
1996
J. Gairín, Ed., Estratègies d’acció per a l’elaboració del projecte curricular de centre, 1st ed., vol. 1, 1 vol. Bellaterra: Institut de Ciències de l’Educació, 1996, p. 96.
Campus d'excel·lència internacional U A B