Publications

Found 1 results
Filters: Author is Rosa-Maria Pallarés-Mercader  [Clear All Filters]
2000
C. Armengol, Feixas, M., and Pallarés-Mercader, R. - M., Eds., Seguint el Fil de l’organització, 1st ed., vol. 1, 1 vol. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB, 2000, p. 167.
Campus d'excel·lència internacional U A B