Publications

Found 1 results
Filters: Author is Dolors Quinquer  [Clear All Filters]
2005
J. Gairín, Feixas, M., Guillamón, C., and Quinquer, D., Eds., El Pla de Tutoría a la Unviersitat, 1st ed., vol. 1, 1 vol. Barcelona: Servei de Publicacions de la UAB, 2005, p. 77.
Campus d'excel·lència internacional U A B