Publications

Found 13 results
Filters: Author is Cristina Mercader Juan  [Clear All Filters]
2017
C. Mercader Juan and Gairín, J., ¿Cómo utiliza el profesorado universitario las tecnologías digitales en sus aulas?, Revista de Docencia Universitaria, vol. 15, no. 2, pp. 257-274, 2017.
J. Gairín and Mercader Juan, C., How do university teachers use digital technologies in class?, REDU. Revista de Docencia Universitaria, vol. 15, 2017.
2015
J. Gairín, Díaz-Vicario, A., and Mercader Juan, C., Decàleg de bons usos de les TIC, Educació i Xarxa (EIX), pp. 36-38, 2015.
Campus d'excel·lència internacional U A B