Ester Forné Castaño

Nota biogràfica: 

Graduada en Educació Primària- Educació Infantil per la Universitat Autònoma de Barcelona. UAB. Especialitats: Educació infantil, Ed. Primària, ESO, Educació Visual i Plàstica, Llengües estrangeres – anglès.

Tècnica docent al Departament d’Educació. Àmbit Artístic. CESIRE. Generalitat de Catalunya.   Màster en Educació artística des d’una mirada construccionista. UB. Professora Art i Educació, Universitat Oberta de Catalunya - UOC. Arts & Materials. Màster universitari de llengua anglesa a l’educació infantil i primària . Universitat Blanquerna. Universitat Ramon Llull. Membre de l’equip TIC+C de l’ICE UAB.

Creadora i formadora de dissenys formatius i materials per a la formació contínua del professorat a Catalunya. Sub-direcció General d’Innovació i Formació. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. També per a l’Institut de Ciències de l’Educació  de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICE UAB) i UGT entre d’altres.

Actualment està cursant la seva tesi doctoral sobre la Formació contínua en educació artística i els seus efectes transformadors en centres d’educació infantil i primària.

Directora de tesi: Gemma París i Romia

Línia(es) de recerca: 
Transformació educativa a través de les Arts i les metodologies artístiques: innovació de centre. Gestió del canvi i la millora en educació. Tecnologies Aplicades a l’Educació . Transdisciplinarietat.
Campus d'excel·lència internacional U A B