Anna Ciraso

Nota biogràfica: 

Diplomada en Ciències de l’Educació per la Università degli Studi di Padova (Itàlia), llicenciada en Pedagogia per la UAB, i màster en Metodologies de les Ciències del Comportament i de la Salut (UNED, UAM, UCM). Té experiència professional en l’educació no formal, sobre tot en educació ambiental i en tallers lúdics i expressius; i com a tècnica d'educació, en suport escolar i a les famílies. Actualment, és professora associada del Departament MIDE de la UB i realitza consultories sobre disseny i avaluació de la formació. Està desenvolupant la seva tesis doctoral sobre patrons d'aprenentatge en professionals de l'educació i la salut. Com a investigadora, participa en projectes de recerca sobre avaluació de la transferència, formació contínua del professorat, formació professional inicial, i empoderament juvenil. És membre del Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives (GIPE) i del subgrup EFI.

Campus d'excel·lència internacional U A B