Adrián Bermúdez Ruiz

Nota biogràfica: 

Professor d'Educació Secundària a l'actualitat. Compta amb les següents titulacions:

  • Títol Superior de Música, Interpretació de Música Clàssica i Contemporània - Piano (Conservatori Superior de Música de Liceu)
  • Títol Superior de Música, Pedagogia (Conservatori Superior de Música de Liceu)
  • Màster de Formació de Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat (Universitat Europea de Madrid)
  • Màster de Recerca en Educació (Universitat Autònoma de Barcelona)

La seva recerca se centra en l'ús de les tecnologies digitals en l'assignatura de Música en Educació Secundària.

Directora de tesi: M. Alejandra Bosco Paniagua

Campus d'excel·lència internacional U A B