Simposi: Les TIC en contextos educatius: nous desafiaments organitzatius i professionals

24.11.2016

Coordinat pel Diego Castro (EDO-UAB), i amb la participació d'Anna Díaz (EDO-UAB), Josep Maria Silva (Dept. d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya) i Pablo Sánchez (O. De Castella-la Manxa), el simposi es componia de 4 aportacions que desgranen els desafiaments organitzatius de l'ús de les TIC en els centres educatius, des del més general al més particular.

En primer lloc, el simposi va aprofundir en com la implantació de les TIC en l'educació ha provocat un nou repte al professorat. En la ponència es va definir quins objectius pretén i a quins àmbits de la vida docent afecta. En segon lloc, es va presentar una investigació la finalitat és avaluar l'impacte de les noves tecnologies a les aules dels centres escolars d'educació obligatòria a Espanya. La proposta parteix dels estudis previs i intenta completar-los concretar el tòpic 'impacte de les TIC a l'aula dels centres d'educació obligatòria des de la perspectiva del professorat' considerant tres dimensions: l'impacte sobre el professorat (desenvolupament professional i formació sobre TIC, actituds davant les TIC, resistències i procés d'ensenyament: prevenció i tractament sobre abusos i mals usos), l'alumnat (procés d'aprenentatge: tasques, activitats, competències, motivació cap a l'aprenentatge i convivència i clima) i el context (gestió de l'aula , context institucional i relacions amb l'entorn extern). En tercer lloc, es va mostrar un estudi focalitzat en els docents que participen en el projecte d'Instituts d'Innovació Tecnològica de la Comunitat de Madrid. Finalment, es va abordar com la irrupció de les TIC a les aules dels centres educatius del nostre país ha plantejat als professionals de l'educació un nou repte: com garantir l'ús segur de les TIC en l'entorn escolar.
 
El Simposi es va desenvolupar el dia 26 de novembre, a les 11:00 hores, en el marc del XIV Congrés Interuniversitari d'Organització d'Institucions Educatives (CIOIE), celebrat a Saragossa els dies 24, 25 i 26 de novembre sota el lema "Globalització i Institucions Educatives".

Per a més informació: http://cioie.org/XIVCIOIE/

El dia 26 de novembre, a Saragossa, va tenir lloc el Simposi en el marc de la XIV Congrés Interuniversitari d'Organització d'Institucions Educatives (CIOIE).

Campus d'excel·lència internacional U A B