Simposi "Aprendre treballant en xarxa" V CIEDO

11.5.2018

L'interès i preocupació pels processos d'aprenentatge és cada vegada més gran entre professionals i teòric-investigadors (no només de l'àmbit educatiu) per la seva contribució tant al benestar de les persones, com a la millora de les organitzacions i de la societat en el seu conjunt . A l'àmbit estrictament pedagògic, les teories sobre l'aprenentatge social són àmpliament conegudes i gaudeixen d'una llarga trajectòria. No obstant això, no ha estat fins a la seva translació a l'àmbit de les organitzacions, de l'aprenentatge organitzatiu, de la feina en el lloc de treball, que aquestes teories i principis sobre aprenentatge social i aprenentatge en xarxa estan concentrant l'interès que es mereixen. En relació amb aquesta temàtica, el present simposi, coordinat pel Dr. David Rodríguez-Gomez, presenta quatre aportacions que pretenen il·lustrar, des de perspectives i àmbits diferenciats, investigacions i experiències pràctiques sobre polítiques, dinàmiques i eines que permeten desenvolupar processos d'aprenentatge el treball en xarxa, amb i sense ús de la tecnologia.

La primera aportació es centra en l'àmbit socioeducatiu i té el doble objectiu de fomentar l'aprenentatge en xarxa i connectar els diversos serveis socioeducatius del districte barceloní del Raval. La segona contribució mostra alguns dels resultats d'una investigació d'àmbit nacional sobre els processos d'aprenentatge organitzatiu en els centres educatius de primària i secundària, així com l'ús que realitza el professorat de la tecnologia per a, entre altres coses, interaccionar i aprendre. El tercer text presenta una proposta de plataforma que té per objectiu potenciar la capacitat de treball i aprenentatge en xarxa del personal del Banc de Llet del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. L'última contribució realitza una revisió de les característiques i necessitats de formació dels directius del segle XXI i proposa un programa de desenvolupament professional fonamentat en l'action learning. Aquestes quatre contribucions suposen una clara evidència d'una tendència cada vegada més marcada i demandada cap a propostes que permetin generar processos d'aprenentatge amb i mitjançant altres, tant en context laborals tancats com a àmbit sociocomunitaris més oberts i dinàmics.

El professor David Rodríguez coordina el simposi titulat 'Aprendre treballant en xarxa'.

Campus d'excel·lència internacional U A B