Simposi: Aspectes organitzatius per a la intervenció amb col·lectius vulnerables

24.11.2016

Coordinat per Joaquín Gairín (EDO-UAB), i amb la participació de Carme Armengol EDO-UAB), Aleix Barrera-Corominas (EDO-UAB), Inmaculada Gómez-Jarabo (U. Complutense de Madrid), Asunción Manzanares (Universitat de Castella la Manxa), Cristina Mercader (EDO-UAB), José Luís Muñoz (EDO-UAB) i Primitiu Sánchez (U. Complutense de Madrid), el propòsit de l'aportació va ser aprofundir en les metodologies i estratègies d'intervenció específiques relacionades amb col·lectius vulnerables, proporcionant eines de millora al sistema i institucions educatives.

Les aportacions presentades es van centrar en nivells d'ensenyament post-obligatori, per entendre que és aquí on es situa el repte d'ampliar les possibilitats de formació i promoció dels col·lectius vulnerables. I formen part, principalment, de les aportacions de diversos projectes internacionals i nacionals (ACCEDES, IDEAS; RETOS) desenvolupats dins el Grup de recerca EDO, podent acudir a les millores dels projectes i publicacions derivades a través del seu web: http://edo.uab.cat/, o per persones vinculades a aquest.

La primera aportació es va analitzar les especials relacions que els centres educatius haurien de tenir amb l'entorn i es va presentar algunes propostes considerades significatives. La segona i tercera aportació van presentar els resultats d'estudis recents, aportant una metodologia/instrument per a la identificació dels col·lectius vulnerables i estratègies d'orientació i tutoria (incloent-hi la necessària referència als plans tutorials) per a la intervenció. Finalment, l'última aportació es vinculava als processos de formació del professorat, claus, encara que no únics, en qualsevol procés de millora.

Però més enllà del valor de les diferents aportacions, hi ha la idea que tant important com delimitar el que volem aconseguir és avançar en propostes concretes que facilitin fer realitat principis i propostes d'intervenció. Les estratègies es converteixen així en concrecions orientades a transformar les idees en pràctiques i a aconseguir superar la simple enunciació de plantejaments.

El Simposi es va desenvolupar el dia 25 de novembre, a les 09:00 hores, en el marc del XIV Congrés Interuniversitari d'Organització d'Institucions Educatives (CIOIE), que es va celebrar a Saragossa els dies 24, 25 i 26 de novembre sota el lema "Globalització i Institucions Educatives".

Per a més informació: http://cioie.org/XIVCIOIE/

El dia 25 de novembre, a Saragossa, va tenir lloc el Simposi en el marc de la XIV Congrés Interuniversitari d'Organització d'Institucions Educatives (CIOIE). 

Campus d'excel·lència internacional U A B