Signatura de Conveni

28.9.2015
El grup

EDO-SERVEIS subscriu un conveni amb la Universitat de Tarapacá per a la realització d’un programa formatiu sobre perfeccionament en docència universitària.

La Dra. Gloria González, Vicerectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el Sr. Arturo Flores Fanulic, Rector de la Universitat de Tarapacá, han signat avui 28 de setembre un conveni de col·laboració mitjançant el qual la UAB, a través d’EDO-SERVEIS, organitzarà accions formatives dirigides al professorat de la U. de Tarapacá, sota la denominació de “Programa de Perfeccionament en Docència Universitària”.

Aquesta col·laboració implicarà el disseny de diversos cursos de 50 hores de dedicació focalitzats en les necessitats formatives manifestades per part del professorat de la universitat Xilena. Els cursos a realitzar, en els que participaran com a docents professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat de Lleida, versaran sobre objectius vinculats a facilitar la inclusió de les TAC a la docència universitària, l’elaboració d’articles acadèmics o la innovació en la docència.

El conveni es genera en el marc de les activitats de disseny de formació adhoc promogudes en els últims anys per part del grup EDO a través del Laboratori de prestació de Serveis EDO-SERVEIS.

Per a més informació sobre la tipologia d’activitats que es realitzen es poden consultar a la següent URL: https://edo.uab.cat/es/content/formaci%C3%B3n-medida

Campus d'excel·lència internacional U A B