Red de Apoyo a la Gestión Educativa

Category: 
Institucional
Date: 
17.10.2014
Image: 
Slide text: 

Grup EDO-UAB és membre actiu de la Red de Apoyo a la Gestión Educativa (RedAGE)

Extended Abstract: 

Grup EDO-UAB és membre actiu de la Red de Apoyo a la Gestión Educativa (RedAGE), sent els espais del EDO a la Universitat Autònoma de Barcelona la seu oficial de la xarxa.

New text: 

L'Equip de Desenvolupament Organitzacional és, des de la seva constitució, membre actiu de la Xarxa de Suport a la Gestió Educativa (RedAGE), Associació científica, sense ànim de lucre i regulada per la legislació espanyola vigent i els seus estatuts.

Les finalitats de l'Associació són:
- Desenvolupar una xarxa de suport a la gestió de centres educatius entre Espanya i institucions educatives llatinoamericanes.
- Planificar i implementar instàncies presencials i virtuals d'intercanvi acadèmic, dirigides a dinamitzar la gestió educativa a Amèrica Llatina.
- Identificar i implementar línies d'investigació que siguin rellevants per al context llatinoamericà.
- Promoure publicacions científiques conjuntes, amb avaluació cega, coordinades pels grups promotors.
- Definir instàncies de formació presencial (cursos, seminaris, tallers, etc.) i puntuals (conferències, cicles de formació, ateneus, etc.) destinades a gestors dels sistemes i dels centres educatius.
- Coordinar accions entre el Grup de Desenvolupament Organitzacional (EDO - http://edo.uab.cat) de la Universitat Autònoma de Barcelona i les àrees de gestió educativa de les universitats llatinoamericanes.
- Establir criteris de treball que permetin iniciar línies d'activitat conjuntes, a les que es puguin incorporar altres àrees de gestió educativa d'universitats llatinoamericanes.
- Promoure l'intercanvi acadèmic entre la Universitat Autònoma de Barcelona i les institucions universitàries llatinoamericanes que s'hi adhereixin.

RedAGE, es troba inscrita en el Grup 1, Secció 1, número nacional 600.633, sent els seus estatuts fundacionals aprovats pel Ministeri d'Interior d'Espanya i dipositats en el Registre Nacional d'Associacions en data 28 d'agost del 2012.

Per a més informació sobre la RedAGE: http://www.redage.org
Twitter de RedAGE: @redage_ibe
Per associar-se a la RedAGE: http://www.redage.org/asociarse-la-red-age

Campus d'excel·lència internacional U A B