ProNet

13.10.2015
Recerca

L'EDO participarà com a soci en el projecte “Pro-Networks: Recolzant xarxes inter-sectorials a la integració de l’estudiant que abandona la Universitat a la formació professional”.

El grup EDO-UAB participarà com a soci en el desenvolupament del projecte ProNet “Pro-Networks: Recolzant xarxes inter-sectorials a la integració de l’estudiant que abandona la Universitat a la Formació Professional”, finançat per la Comissió Europea amb una dotació total de 147.046€ en el marc del programa Erasmus Plus. El projecte, que es desenvoluparà entre els mesos de Setembre del 2015 i Agost del 2017, serà coordinat per la FBB Forschungs Institut Betribliche Bildung Gemeinnutzige GMBH d’Alemanya. A més de l’EDO-UAB participaran com a entitats associades al projecte, el Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences Bourgogne Sud (França), l’Akademia Przedsiebiorczosci spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (Polònia) i la Narodni vzdelavaci fond, o.p.s (República Xeca).

El projecte se centra en la identificació, la comprensió al llarg d’Europa de la documentació i reconeixement dels outcomes d’aprenentatge pels estudiants que abandonen la universitat, el número dels quals està en augment. L’objectiu és que puguin beneficiar-se de l’àrea Europea d’habilitats i competències a partir de la creació d’una nova eina. Els socis del projecte desenvoluparan manuals que permetran a aquelles que abandonen, documentar les seves qualificacions i competències.

Tot això, s’emmarca a l’Àrea Europea d’Habilitats i Qualificacions” que implica reconèixer que els aprenentatges adquirits en un context nacional són aplicables en d’altres, fomentant així la mobilitat en el mercat de treball. El projecte es vincula d’aquesta manera amb treballs anterior que han permès la creació del Marc Europeu de Qualificacions (EQF, per les seves sigles en anglès), el Sistema de Crèdit Europeu per a la Formació Professional i l’Aprenentatge (ECVET, per les seves sigles en anglès), així com d’altres com la sistematització de les habilitats, competències, qualificacions i ocupacions (ESCO, per les seves sigles en anglès) que estan encara en desenvolupament.

Per a més informació del projecte: https://goo.gl/wWaqSD

Campus d'excel·lència internacional U A B