Projectes competitius

Títol Durada Finançament
Estudio sobre la Innovación Educativa en España (SI-017/08) 2006 a 2007 CIDE. Ministerio de Educación de España
Elaboració de continguts formatius adreçats a agents educatius, a partir de l'anàlisi de la interacció entre docent - discent en contextos escolars amb forta presència d'alumnat de família inmigrada (ARAI06-00022) 2006 a 2007 AGAUR (Convocatoria ARAI)
Modelo de Practicum Integrador (MPI) y ECTS, consolidación y conciliación de modelos (2006MQD00030) 2005 a 2007 AGAUR (Programa MQD)
QualiVET – Quality development and quality assurance with labour market referente for the VET Systems in the metal sector - (2005-146 274) 2004 a 2007 European Commission (Programa Leonardo Da Vinci)
The Development of Transnational Standards for Teacher Training for Technical and Vocational Educational and Training (TT-TVET) with a Multidisciplinary and Industrial Orientation - (ID/Asia-Link/009/110-006) 2004 a 2007 European Commission (EU–Asia Link)
Estudio de los procesos de cambio a partir del diagnóstico de la cultura institucional y de las dinámicas de cambio en la universidad (SEJ2005-09237-C02-01/EDUC) 2004 a 2007 MEC (Programa I+D+i)
Estudi del Grau de Desenvolupament Organitzatiu dels Centres Educatius i la seva relació amb els resultats acadèmics dels alumnes (EME2006-11) 2005 a 2006 UAB (Programa de Projectes Emergents)
Estudio de las dimensiones de visibilidad de las profesoras en la Universidad contemporánea (Exp. 005/07) 2005 a 2006 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España
La interacció docent-discent en contextos escolars amb forta presència d'alumnat de família inmigrada (2005arie-10049) 2005 a 2006 AGAUR (Convocatoria ARIE)
La transición secundaria - universidad e incorporación a la universidad. La acogida de los estudiantes de primer curso (2004MQD00076) 2003 a 2005 Dept. Universitats - Generalitat de Catalunya (Programa MQD)

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B