Projectes competitius

Títol Durada Finançament
EU Xarxa Clau - FamilyEduNet (2014-1-ES01-KA201-004737) 2014 a 2016 European Commission (Erasmus +)
Investigar i emprendre: dues competències per a millorar la qualitat de la formació inicial dels mestres. (2014ARMIF-00045) 2014 a 2015 AGAUR (Programa MIF)
L'avaluació dels efectes i impacte de les pràctiques curriculars en la formació del professorat i en els centres de formació. (2014ARMIF00023) 2014 a 2015 AGAUR (Programa MIF)
IDEAS: Iniciatives per al desenvolupament educatiu i sociocomunitari (DCI-ALA/2014/351-291) 2014 a 2015 European Commission
La creación y gestión del conocimiento en comunidades 'on line' de práctica profesional / CGC-CoP (EDU2010-18506) 2011 a 2014 MICINN (Programa I+D+i)
SIRIUS: European Policy Network on the education of children and young people with a migrant background (EAC-2011-0612) 2012 a 2014 Comisión Europea (Lifelong Learning)
ACCEDES: L’accés i l’èxit acadèmic de col·lectius vulnerables en entorns de risc a Llatinoamèrica (DCI-ALA/2011/232) 2012 a 2014 European Commission (Programa ALFA III)
Plan de acción tutorial para estudiantes universitarios con discapacidad (EDU/2346/2011) 2012 Ministerio de Educación
Desarrollo de una herramienta para la evaluación de la transferencia de los programas de formación del profesorado universitario (AF610074) 2011 a 2012 Red Estatal de Docencia Universitaria
Orientació i tutoria a les pràctiques professionals. Protocols d’actuació i delimitació d’estàndards de qualitat. (2010MQD00087) 2011 a 2012 AGAUR (Programa MQD)

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B