Projectes competitius

Títol Durada Finançament
ORACLE - Observatori Regional de Qualitat de l'Equitat de l’Educació Superior a Llatinoamérica (574080-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP) 2016 a 2019 European Commission (Erasmus +)
YOUTH – Creant espais i Desenvolupament continguts per als centres juvenils del demà (KA2-2016-1-RO01-KA205-024305) 2016 a 2019 European Commission (Erasmus +)
ALFIRK – Xarxes Col·laboratives per l'Apoderament de Pares i Mares Migrants (VG-SPS-BY-15-36-013882) 2015 a 2018 European Commission (Erasmus +)
ACCESS4ALL – Laboratori de Polítiques i Pràctiques per al Desenvolupament Social a l’Educació Superior (2015‐1‐ES01‐KA203‐015970) 2015 a 2018 European Commission (Erasmus +)
Mapa de bones practiques en creació i gestió del coneixement a l’Administració pública catalana (2015EAPC-00006) 2016 a 2017 Escola d'Administració Pública de Catalunya
ICEDU - Anàlisi dels processos d'aprenentatge organitzatiu i informal en els centres educatius. Validació de propostes tecnològiques per al desenvolupament institucional i professional docent (EDU2014-56070-P) 2015 a 2017 MINECO (Programa I+D Excelencia)
KOINOS – Portfoli Europeu de Pràctiques Literàries Plurilingües (2015-1-ES01-KA203-016127) 2015 a 2017 European Commission (Erasmus +)
ProNet – Pro Networks: Recolzant xarxes inter-sectorials a la integració de l'abandonament universitari a la formació professional (2015-1-DE02-KA202-02291) 2015 a 2017 European Commission (Erasmus +)
APESE - Accés i permanència de grups vulnerables a l’educació secundària no obligatòria. Creació i validació d’un model d’intervenció. (EDU2013 47452-R) 2014 a 2017 MINECO (Programa I+D Excelencia)
HEIDA – Data driven decision making for internationalization of higher education (2014-1-TR01-KA203-013128) 2014 a 2016 European Commission (Erasmus +)

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B