Projectes competitius

Títol Durada Finançament
BioBEC - Preparing the creation of Bio-Based Education Centres to meet industry needs and boost the contribution of the bioeconomy to societal challenges (101023381-H2020-BBI-JTI-2020) 2021 a 2024 European Comission (H2020 programme)
PRUNAI – Universitat i Aprenentatge Intergeneracional (PID2019-107747RB-I00) 2020 a 2023 Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa I+D+i)
QUEST - Quality Essential Skills for Teachers in Online Learning (2020-1-RO01-KA226-SCH-095357) 2021 a 2023 European Commission (Erasmus +)
EIPSI - Pràctica informada en l'evidència per a l'inclusió escolar (2020-1-ES01-KA201-082328) 2020 a 2023 European Commission (Erasmus +)
D-EVA - Avaluació d’habilitats pràctiques amb l'ús de tecnologies digitals en la formació de mestres (2020-1-SE01-KA226-HE-095485) 2021 a 2023 European Commission (Erasmus +)
INVENT - Inventari europeu dels valors socials de la cultura com a base per a polítiques culturals inclusives en el món en procés de globalització (H2020-EU.3.6.3.2. 870691) 2020 a 2023 European Commission (H2020 programme)
INTERSTICE - Trobades entre artistes, infants i mestres (2020-1-ES01-KA203-082989) 2020 a 2022 European Commission (Erasmus +)
O4YEL – Suport a la inclusió educativa i social de joves amb risc d’abandonament prematur a través de mecanismos d’orientació i acció tutorial (604501-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN) 2019 a 2021 European Commission (Erasmus +)
Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent (2017 ARMIF 00006) 2018 a 2021 AGAUR (Programa ARMIF)
ACEDIM: Avaluació i Certificació de la Competència Digital docent en la formació inicial de Mestres: una proposta de model per al sistema universitari català (2017 ARMIF 00031) 2018 a 2021 AGAUR (Programa ARMIF)

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B