Projectes competitius

Títol Durada Finançament
O4YEL – Suport a la inclusió educativa i social de joves amb risc d’abandonament prematur a través de mecanismos d’orientació i acció tutorial (604501-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN) 2019 a 2021 European Commission (Erasmus +)
Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent (2017 ARMIF 00006) 2018 a 2021 AGAUR (Programa ARMIF)
ACEDIM: Avaluació i Certificació de la Competència Digital docent en la formació inicial de Mestres: una proposta de model per al sistema universitari català (2017 ARMIF 00031) 2018 a 2021 AGAUR (Programa ARMIF)
Proposta de desplegament i validació de la competència digital metodològica en els graus d’educació (2017 ARMIF 00016) 2018 a 2021 AGAUR (Programa ARMIF)
ForEMLink - For Entrepreneurial Mindests Link (2019-1-DK01-KA203-060193) 2019 a 2021 European Commission (Erasmus +)
ASCENT - Competence centres for automotive engineering and sales management to increase the positive impact on regional economic development in Argentina, Brazil and Mexico (585796-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP) 2017 a 2021 European Commission (Erasmus +)
emPOWERing the informal (2018-3-RO01-KA205-061362) 2019 a 2021 European Commission (Erasmus +)
PBE_TOOLS: Pràctiques educatives basades en l’evidència: disseny i validació d’estratègies per a la millora dels centres educatius (EDU2017-88711-R) 2018 a 2020 MINECO - (Programa I+D Retos)
UrBIOfuture - Boosting future careers, education and research activities in the European bio-based industry (837811 - H2020-BBI-JTI-2018) 2019 a 2020 European Comission (H2020 programme)
Proposta de desplegament i validació de la competència digital metodològica en els graus d’educació (2017 ARMIF 00016) 2018 a 2019 Generalitat de Catalunya. Programa MIF

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B