Projectes competitius

Títol Durada Finançament
Orienta4VET - VET: an attractive and viable pathway. Innovating in VET through guidance processes and exploring flexible and diversified opportunities in VET (2021-ES01-KA220-VET-000033043) 2022 a 2025 European Commission (Erasmus +)
D-EMIND-Promoting digital entrepreneurial mindsets in Higher Education (2021-1-ES01-KA220-HED-000032185) 2022 a 2025 European Commission (Erasmus +)
BIObec - Preparing the creation of Bio-Based Education Centres to meet industry needs and boost the contribution of the bioeconomy to societal challenges (101023381-H2020-BBI-JTI-2020) 2021 a 2024 European Comission (H2020 programme)
D-EVA - Avaluació d’habilitats pràctiques amb l'ús de tecnologies digitals en la formació de mestres (2020-1-ES01-KA226-HE-095485) 2021 a 2023 European Commission (Erasmus +)
EIPSI - Pràctica informada en l'evidència per a l'inclusió escolar (2020-1-ES01-KA201-082328) 2020 a 2023 European Commission (Erasmus +)
INTERSTICE - Trobades entre artistes, infants i mestres (2020-1-ES01-KA203-082989) 2020 a 2023 European Commission (Erasmus +)
PRUNAI – Universitat i Aprenentatge Intergeneracional (PID2019-107747RB-I00) 2020 a 2023 Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa I+D+i)
QUEST - Quality Essential Skills for Teachers in Online Learning (2020-1-RO01-KA226-SCH-095357) 2021 a 2023 European Commission (Erasmus +)
INVENT - Inventari europeu dels valors socials de la cultura com a base per a polítiques culturals inclusives en el món en procés de globalització (H2020-EU.3.6.3.2. 870691) 2020 a 2023 European Commission (H2020 programme)
ID_COMDID - La Inclusió Digital en la formació inicial dels mestres en Competència DIgital Docent (2020 ARMIF 00005) 2021 a 2022 AGAUR: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B