Projectes competitius

Títol Durada Finançament
EIPSI - Pràctica informada en l'evidència per a l'inclusió escolar (2020-1-ES01-KA201-082328) 2020 a 2023 European Commission (Erasmus +)
INVENT - Inventari europeu dels valors socials de la cultura com a base per a polítiques culturals inclusives en el món en procés de globalització (H2020-EU.3.6.3.2. 870691) 2020 a 2023 European Commission (H2020 programme)
PRUNAI – Universitat i Aprenentatge Intergeneracional (PID2019-107747RB-I00) 2020 a 2022 Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa I+D+i)
INTERSTICE - Trobades entre artistes, infants i mestres (2020-1-ES01-KA203-082989) 2020 a 2022 European Commission (Erasmus +)
O4YEL – Suport a la inclusió educativa i social de joves amb risc d’abandonament prematur a través de mecanismos d’orientació i acció tutorial (604501-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN) 2019 a 2021 European Commission (Erasmus +)
Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent (2017 ARMIF 00006) 2018 a 2021 AGAUR (Programa ARMIF)
ACEDIM: Avaluació i Certificació de la Competència Digital docent en la formació inicial de Mestres: una proposta de model per al sistema universitari català (2017 ARMIF 00031) 2018 a 2021 AGAUR (Programa ARMIF)
Proposta de desplegament i validació de la competència digital metodològica en els graus d’educació (2017 ARMIF 00016) 2018 a 2021 AGAUR (Programa ARMIF)
ForEMLink - For Entrepreneurial Mindests Link (2019-1-DK01-KA203-060193) 2019 a 2021 European Commission (Erasmus +)
ASCENT - Competence centres for automotive engineering and sales management to increase the positive impact on regional economic development in Argentina, Brazil and Mexico (585796-EPP-1-2017-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP) 2017 a 2021 European Commission (Erasmus +)

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B