Primitivo Sánchez Delgado

contacte

Universitat Complutense de Madrid - Facultat d'Educació
Departament de Didàctica i Organització Escolar
C/ Rector Royo-Villanova s/n. 28040 - Madrid

913946164
Professor Titular de la UCM
Nota biogràfica: 

Llicenciat i Doctor en Ciències de l’Educació amb Premi Extraordinari per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). És també Llicenciat en Filosofia i Lletres (Geografia, Història i Hª de l’Art) per la Universitat de Salamanca.

Ha impartit més de 120 cursos de formació permanent del professorat i ha dirigit multitud de cursos, seminaris, grups de treball, projectes de formació a centres, jornades, etc. Ha participat a Iberoamèrica en formació del professorat universitari a Mèxic, Equador, Argentina, Nicaragua i Xile.

Ha estat professor a tots els nivells del sistema educatiu (Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional i Universitat). Va ser Assessor de Formació Permanent al Centre de Professors (CEP) de Leganés (Madrid) i responsable de la formació permanent del professorat de la UCM com a Subdirector de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). Entre els seus llibres cal destacar: “Ensenyar i aprendre”, “Desenvolupament professional de docents i educadors”. I entre els seus articles: “Estudi del sistema i funcionament de les aules d’enllaç de la Comunitat de Madrid. De la normativa institucional a la realitat quotidiana” a la Revista de Educación, 352. I “Organització de les aules d’enllaç a la Comunitat de Madrid” a Cultura y Educación, 23 (1).

Línia(es) de recerca: 
Desenvolupament personal i professional de docents i educadors, interculturalitat, educació per a la pau i els drets humans, didàctica de la història.
Campus d'excel·lència internacional U A B