Orientació i tutoria a les pràctiques professionals. Protocols d’actuació i delimitació d’estàndards de qualitat. (2010MQD00087)

Entitat finançadora: 
AGAUR (Programa MQD)
Duració: 
gener 2011 a gener 2012
Resum: 

La realització del projecte tracta de cercar respostes i alternatives als problemes de filosofia, organització i seguiment que planteja la realització de pràctiques professionalitzadores en el marc dels nous graus que s’estan implantant dins l’Espai Europeu d’Educació Superior.

La primera finalitat important és l’anàlisi d’aquestes pràctiques de les titulacions en els diferents àmbits de formació (Ciències de la Salut, Ciències Experimentals i Tecnològiques, Ciències Humanes i Ciències Socials) per tal d’identificar els elements comuns i diferencials, amb el propòsit de delimitar els possibles models d’actuació que hi ha, tot identificant-ne bones pràctiques en els diversos àmbits de formació.

Una segona finalitat, vinculada a l’anterior, és l’operativització dels models a través d’indicadors de disseny, procés i resultats, amb els corresponents estàndards, que poden configurar una Guia per a la revisió i millora de les pràctiques professionalitzadores.

L’anàlisi de la realitat, la seva comparació amb models desitjables i la seva operativització en indicadors, es relacionen amb la realització de protocols d’actuació per a les pràctiques professionalitzadores, que constitueixen la tercera finalitat d’aquest projecte.

El projecte també possibilita i afavoreix l’intercanvi d’experiències entre responsables i estudiosos de diferents àmbits de formació, l’augment de la cohesió entre professionals de la UAB i d’aquesta amb altres universitats i la participació en el progrés de coneixement sobre aspectes de la formació universitària.

Dotació Econòmica: 10.000€

Membres associats al projecte: 

Joaquín Gairín Sallán (Coord. - UAB), Carme Armengol Asparó (UAB), Josep Maria Brucart Marraco (UAB), Mercè Mitjavila García (UAB), José Luíz Muñoz Moreno (Col. UAB), David Rodríguez Gómez (UAB) i Silvia Ruiz Boqué (UPC)

Campus d'excel·lència internacional U A B