ORACLE - Observatori Regional de Qualitat de l'Equitat de l’Educació Superior a Llatinoamérica (574080-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP)

Entitat finançadora: 
European Commission (Erasmus +)
Duració: 
octubre 2016 a octubre 2019
Resum: 

El projecte servirà per a crear un Observatori Regional per a la Qualitat i l'Equitat de l'Educació Superior a Llatinoamèrica (ORACLE). Partim del principi que no hi ha qualitat possible sense equitat. Per a això, el projecte compte amb la participació de 35 universitats pertanyents a 15 països d'Amèrica Llatina i 5 d'Europa. Es desenvoluparà en 36 mesos entre l'any 2016 i el 2019.
ORACLE és un projecte nou encara que pretén donar continuïtat i sostenibilitat a quatre 4 projectes ALFA 3 de la UE.

Perquè l'Observatori pugui funcionar, prèviament, en cadascuna de les 30 universitats participants, es constituirà una Unitat de Qualitat i Equitat, que es dedicarà a proposar i dissenyar accions, polítiques i estratègies d'assegurament institucional de l'equitat. Aquestes unitats institucionals treballaran de forma reticular i seran l'embrió de ORACLE. La creació de noves estructures afavorirà el Desenvolupament Organizacional de les institucions d'Educació Superior de la Regió.

Els col·lectius vulnerables als quals es focalitza l'Observatori són vuit: els indígenes, les dones, els discapacitats, l'alumnat no habitual, la població amb un IDH molt baix, els immigrants, les minories ètniques i els ciutadans provinents de zones rurals. ORACLE aspira a prestar un servei integral i integrat i, a diferència d'altres iniciatives, no se circumscriu en exclusiva a la promoció acadèmica de l'alumnat, sinó que treballarà amb les persones vulnerables dels diferents estaments (professorat, alumnat i personal d'administració i gestió) i en les diferents funcions institucionals: la docència, la recerca i la gestió.

Dotació Global: 994.190,00 €

Web provisional: http://observatorio-oracle.org/

Membres associats al projecte: 

Ana María Albuquerque (UnB), Consuelo Arce (UT), Carme Armengol (UAB), Adoración Barrales (UV), Aleix Barrera-Corominas (UAB), Walda Barrios (FLACSO), Juana María Brito (UCF), Katherine Chiluiza (ESPOL), Diego Castro (UAB, co-coordinador), Norma Cándida Corea (UNAN-Managua), Ruth Díaz (UCV) Sebastian Donoso (UTalca), Fabio Dovigo (UNIBG), Carlos Mario Duque (UdeA), Carlos Filippi (UMA), Joaquín Gairín (UAB, co-coordinador), Ana Garzón (UNEMI), Liliana Hernández (UTA), Miguel Jerónimo (IPL), Flor Isabel Jiménez (UCR), Ana María Komarek (UMPSFMX), Luís Alberto Lemus (URL), Marcia Lopes (UNESP), Alejanda Martínez (UCB), Clauria Maria Melgar (UES), Cristina Mercader (UAB), Nuby Molina (ULA), Guadalupe Palmeros (UJAT), Francisco Javier Parajón (UNAN-León), Eva Penz (FHJ), Mirna Victoria Quinteros (UJMD), Luciano Román (UCP), Ana Rosa Ruiz (ITCR), Cecilia Inés Suárez (UAB), Marisa Talavera (UIP), Andrea Tejera (ORT), Nicolasa Terreros (UDELAS), Boris Tristá (UH), Andrés Felipe Valderrama (AAU) i María Inés Vázquez (IUACJ).

Campus d'excel·lència internacional U A B