Millorar l’avaluació individualitzada dels projectes grupals mitjançant estratègies d’avaluació entre iguals i feedback

Entitat finançadora: 
OQD - UAB
Duració: 
setembre 2017 a setembre 2018
Resum: 

El projecte pretén desenvolupar estratègies coherents d’avaluació dels projectes grupals utilitzant mecanismes de feedback grupal, per promoure experiències d’avaluació fiables i satisfactòries per a tots els agents implicats. 

La construcció de tasques en equip que promoguin l’aprenentatge diferenciat però col·laboratiu dels estudiants, representa un repte en si mateix. En aquesta línia, a la Facultat de Ciències de l’Educació a gairebé totes les assignatures es porten a terme aquest tipus d’activitats.

Considerant als requisits actuals de la facultat i de les assignatures implicades i aprofitant les experiències que ja es porten a terme en el marc de les assignatures, el projecte pretén desenvolupar estratègies coherents d’avaluació dels projectes grupals utilitzant mecanismes de feedback grupal, per promoure experiències d’avaluació fiables i satisfactòries per a tots els agents implicats.

Els antecedents sobre el tema s’organitzen al voltant de tres grans blocs. En primer lloc, es comenten els beneficis del sistema d’avaluació dels treballs en equip i les seves implicacions. Seguidament, s’analitzen les evidències sobre l’avaluació diferenciada en grups. Finalment s’aporten algunes evidències sobre l’avaluació diferenciada en grups.

El treball en equip té potencial per millorar el compromís dels estudiants, així com els seus resultats, i pot contribuir a disminuir l’abandonament. De totes maneres aquests beneficis disminueixen el seu potencial si no hi ha mecanismes d’avaluació apropiats. És, per tant, indispensable exercir un sistema que sigui el més just possible.

Així mateix, el projecte busca fonamentar les evidències sobre el rol de l’avaluació entre iguals en el procés d’avaluació i també prenent el feedback com un actiu important en l’aprenentatge grupal. Per últim, i seguint en aquesta línia, el projecte pretén assegurar l’avaluació individualitzada en contextos grupals. Per fer-ho hi ha diferents alternatives, com per exemple, que els estudiants moderin la nota dels companys del grup o també fer una avaluació dels resultats dels treballs en grup amb proves individuals.

La proposta s’implementa en tots els grups de la Facultat de Ciències de l’Educació (Infantil, Primària, Pedagogia i Educació Social) en un total de 5 assignatures i en un total de 16 grups. Els estudiants del Grau seran doncs els primers que percebran un impacte sobre la seva formació. Es preveu generar en els estudiants competències vinculades amb la pràctica professional i l’exercici de la seva futura professió. 

Dotació econòmica: 1.000 euros

Membres associats al projecte: 

Ingrid Agud Morell (UAB), Rosalina Alcalde Campos (UAB), Carme Armengol Asparó (UAB), Aleix Barrera Corominas (Co-Coord.-UAB), Alexis Borràs Izquierdo (UAB), Immaculada Buñuel Azor (UAB), Alba Castejón Company (UAB), Diego Castro Ceacero (UAB), Anna Díaz Vicario (UAB), Maria del Mar Duran Bellonch (UAB), Santi Garriga i Crespi (UAB), Henar González Fernández (UAB), Georgeta Ion (Co-Coord.-UAB), Lourdes Marzo Ruiz (UAB), Cristina Mercader Juan (UAB), José Luis Muñoz Moreno (UAB), Maria Orta Trepat (UAB), Mònica Parera Garcia (UAB), David Rodríguez Gómez (UAB), Esther Salat Llorente (UAB), Angelina Sánchez Martín (UAB) & Dolors Vázquez Carrasco (UAB).

Campus d'excel·lència internacional U A B