Mònica Feixas Condom

contacte

Pädagogische Hochschule Zürich
Zentrum für Hochschuldidaktik und –entwicklung
Lagerstrasse, 2
8090 Zürich

+41 43 305 64 83
Professora Titular
Nota biogràfica: 

La Dra. Mònica Feixas és professora titular del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), actualment en excedència. Té una llicenciatura en Pedagogia (UAB), un Master (M.Ed) en Administració Educativa (Teachers College, Columbia University) i un Doctorat (PhD) en Educació (UAB). Ha impartit cursos d’organització educativa a grau i màster a les titulacions d’Educació Primària i Pedagogia durant més de 18 anys i dirigit treballs de master i doctorat. La seva tesi doctoral i principal línea de recerca ha estat en l'àrea del desenvolupament professional docent en l'educació superior. Més concretament, en el context del grup de recerca EDO i del grup CCUC (Canvi de Cultura a les Universitats), ha investigat les concepcions i enfocaments docents de professors universitaris; les cultures organitzatives i d'aprenentatge en l'educació superior; l'abandonament, la retenció d'estudiants universitaris, les tutories universitàries i l'experiència del primer any a la universitat, i la transferència de programes de desenvolupament acadèmic i projectes d'innovació a la pràctica docent.

El 2014 es va traslladar a Suïssa com a investigadora visitant a l'Institute for Business Education and Educational Management (Institut für Wirtschaftspädagogik) de la Universitat de Sant Gallen. Actualment treballa pel Center for Teaching and Learning in Higher Education (Zentrum für Hochschuldidaktik) de la Universitat de Teacher Education Zurich (Pädagogische Hochschule Zürich) en la formació i investigació en didàctica universitària. Col·labora regularment amb unitats de desenvolupament acadèmic d'universitats d'Espanya, Llatinoamèrica, Suïssa i Alemanya en projectes de recerca i consultoria pedagògica.

 

Línia(es) de recerca: 
Formació i innovació docent a la universitat i la seva transferencia. Reflexió i investigació sobre la pràctica docent a l’educació superior (Scholarship of Teaching and Learning). Desenvolupament de competències internacionals en el professorat
Campus d'excel·lència internacional U A B