Llibres

2000
Armengol-Asparó, C., Feixas, M., & Pallarès, R. M. (Ed.). (2000). Seguint el Fil de l’organització. Materials (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 167). Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.
1999
Gairín, J., & Villa, A. (Ed.). (1999). Los equipos directivos de los centros docentes. Análisis de su funcionamiento (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1). Bilbao: Ediciones Mensajero.
1997
Gairín, J. (Ed.). (1997). Estrategias de gestión del Proyecto Curricular de Centro Educativo (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 192). Madrid: Editorial Síntesis.
1996
Gairín, J., & Armengol-Asparó, C. (Ed.). (1996). La Jefatura de Estudios. Estrategias de actuación. (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 145). Madrid: Ministerio de Educación. Recuperat de https://ddd.uab.cat/record/128697
Antúnez, S., & Gairín, J. (Ed.). (1996). La organización Escolar. Práctica y fundamentos. (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 273). Barcelona: Editorial Graó.
Gairín, J. (Ed.). (1996). Estratègies d’acció per a l’elaboració del projecte curricular de centre. Organització i gestió (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 96). Bellaterra: Institut de Ciències de l’Educació.
1987
Gairín, J. (Ed.). (1987). Las actitudes en educación. Un estudio sobre educación matemática (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1). Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.
1985
Ferrández, A., & Gairín, J.. (1985). Didáctica de la escritura (p. 183). Barcelona: Editorial Humanitas.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B