Llibres

1996
Gairín, J. (Ed.). (1996). Estratègies d’acció per a l’elaboració del projecte curricular de centre. Organització i gestió (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1, p. 96). Bellaterra: Institut de Ciències de l’Educació.
1987
Gairín, J. (Ed.). (1987). Las actitudes en educación. Un estudio sobre educación matemática (1a ed., Vol. 1-1, Vol. 1). Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.
1985
Ferrández, A., & Gairín, J.. (1985). Didáctica de la escritura (p. 183). Barcelona: Editorial Humanitas.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B