Laia Encinar Prat

Doctoranda en Educació
Nota biogràfica: 

Graduada en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster de Recerca en Educació (UAB). Actualment, està realitzant el Doctorat en Educació (UAB) sobre l’aprenentatge informal en docència del professorat universitari novell. En línies generals, ha desenvolupat la seva activitat laboral en el camp de la investigació educativa, així com en projectes de qualitat d’institucions socioeducatives i d’educació pel desenvolupament.

Director de tesi: Dr. Joaquín Gairín Sallán

Campus d'excel·lència internacional U A B