Directori de la UAB

La permanència d'estudiants indígenes en Institucions d'Educació Superior a América Llatina

TítolLa permanència d'estudiants indígenes en Institucions d'Educació Superior a América Llatina
Tipus de publicacióThesis
Any de publicació2017
AutorsSuárez, CI
Director de tesiGairín, J, Castro, D
Data de publicació09/2017
Tipus de tesiTesi
Resum

La present Tesi Doctoral té com a finalitat contribuir a la millora de la permanència d'estudiants indígenes en les institucions d'educació superior. El supòsit de partida és que aquesta constitueix un moment central en la trajectòria educativa; no només en termes d'assoliment acadèmic i graduació; sinó també un clar indici de justícia social. Les preguntes de recerca que han guiat l'estudi són: Com es caracteritza “permanència” d'estudiants indígenes en les institucions d'educació superior universitàries? Quins factors afavoreixen o dificulten la permanència dels estudiants indígenes en les institucions d'educació superior universitàries? Com es podria enfortir la permanència d'estudiants indígenes en les institucions d'educació superior a partir d'aquests factors? Dos són els objectius generals d'aquest estudi: a) Comprendre el desenvolupament de la permanència d'estudiants indígenes en les institucions d'educació superior i, b) Analitzar els facilitadors i les barreres que caracteritzen la permanència d'estudiants indígenes en les institucions d'educació superior. Des del punt de vista teòric, conceptualitzem la permanència d'estudiants indígenes a la universitat des de l'enfocament de la inclusió a l'Educació Superior, analitzant a més un conjunt de teories i conceptes clau que configuren el marc teòric de l'estudi. Des del punt de vista metodològic, assumim el paradigma qualitatiu i optem per un estudi de casos múltiple. En la mostra conformada per 6 universitats (3 casos en el context peruà i 3 casos en el context mexicà) es va aplicar una estratègia mixta de recollida d'informació a partir d'instruments de tall qualitatiu i quantitatiu. Es va realitzar una fase d'aproximació a la temàtica que va incloure activitats en universitats de la República Bolivariana de Veneçuela (Treball de finalització de Màster) i Bolívia (durant el primer any de la Tesi Doctoral). Aquestes activitats van tenir com a propòsit recollir informació in situ, realitzar entrevistes amb experts i conèixer experiències d'accés i permanència en aquests contextos, les quals van servir com a estudis antecedents aportant diversos matisos teòrics i aplicats a aquest estudi. Es destaca la realització d'una estada pre-doctoral en el Department of Counseling, Higher Education and Special Education, University of Maryland (Maryland, Estats Units). Aquesta estada va permetre conèixer i analitzar les diferents perspectives i models teòrics desenvolupats en el context nord-americà per entendre i abordar la permanència i retenció a la universitat; i intercanviar coneixement i experiències amb investigadors experts en la retenció d'estudiants pertanyents a minories ètniques a l'educació superior. Aquestes activitats van ser fonamentals per enriquir i aprofundir l'aportació conceptual, teòrica i reflexiva d'aquesta Tesis Doctoral. Com a resultat principal, i a partir de les dades obtingudes, dissenyem un model de permanència d'estudiants indígenes a les universitats d'Amèrica Llatina. Aquesta proposta, si bé no pot ser generalitzable, ofereix una imatge propera a la realitat de la permanència d'estudiants d'origen indígena coherent amb les dades obtingudes i analitzades en aquest estudi.

Català
Campus d'excel·lència internacional U A B