Directori de la UAB

La gestió de la seguretat integral en els centres educatius: Facilitadors i obstaculizadors.

TítolLa gestió de la seguretat integral en els centres educatius: Facilitadors i obstaculizadors.
Tipus de publicacióThesis
Any de publicació2015
AutorsDíaz-Vicario, A
Director de tesiGairín, J
Data de publicació07/2015
Tipus de tesiTesi
Resum

Els centres educatius han de ser espais segurs tant per l’alumnat com pel personal docent i no docent. Cal gestionar adequadament la seguretat per a evitar que succeeixin accidents i incidents, creant un entorn on es promogui el benestar físic, emocional i social, individual i col·lectiu.
L’Administració Educativa, els directius, professors i personal d’administració i serveis, han de portar a terme accions i actuacions que promoguin i garanteixin la seguretat física, emocional i social durant l’horari escolar, implicant a l’alumnat i a les famílies en la gestió de la seguretat i promoció de la cultura preventiva.
El present estudi té com a finalitat indagar en la gestió de la seguretat integral dels centres educatius de Catalunya. Específicament, pretén conèixer com s’organitza i gestiona tot allò relatiu a la seguretat en un centre educatiu, analitzant les pràctiques específiques que directius, professors i altres persones realitzen, coneixent també la opinió que té la comunitat educativa. Són dos els objectius generals de l’estudi: (a) Comprendre el desenvolupament actual dels processos de gestió de la seguretat integral en el centres educatius; (b) Analitzar els condicionants que faciliten i obstaculitzen els processos de gestió de la seguretat integral en centres educatius.
Des d’una perspectiva eminentment qualitativa, s’ha realitzat un estudi de casos múltiple, amb una mostra de nou centres educatius (tres centres d’educació primària, tres d’educació secundària i tres de formació professional) de titularitat pública i privada de la província de Barcelona. S’ha garantit la triangulació d’instruments (anàlisi documental, entrevistes en profunditat individuals i col·lectives, grups de discussió i observació i notes de camp) i informants (directius, coordinadors de prevenció de riscos laborals, professorat i membres de la comunitat educativa, principalment, pares i mares implicats a l’AMPA dels centres analitzats).

Tot i que els resultats de l’estudi no poden ser generalitzats, proporcionen una imatge propera a la realitat de la gestió de la seguretat integral dels centres educatius catalans. Alhora que permeten concloure amb la proposta d’un model de gestió de la seguretat integral en els centres educatius.

Català
Campus d'excel·lència internacional U A B