Directori de la UAB

L’educació intercultural a les organitzacions d’educació en el lleure de base comunitària. Propostes per enfortir la dimensió intercultural des de l’acció educativa.

TítolL’educació intercultural a les organitzacions d’educació en el lleure de base comunitària. Propostes per enfortir la dimensió intercultural des de l’acció educativa.
Tipus de publicacióThesis
Any de publicació2014
AutorsIglesias-Vidal, E
Director de tesiGairín, J, Essomba-Gelabert, MA
Data de publicació07/2014
Tipus de tesiTesi
Resum

A partir d’aquesta tesi doctoral pretenem contribuir a l’enfortiment de la dimensió intercultural a les organitzacions d’educació en el lleure de base comunitària, a partir d’identificar les condicions que avui en dia, afavoreixen o dificulten el desenvolupament de la interculturalitat. Per educació en el lleure de base comunitària ens referim a entitats amb una llarga trajectòria educativa a Catalunya, des d’una base de treball educatiu amb i per la comunitat.
En concret, hem considerat i confeccionat una mostra intencionada a partir de 2 centres oberts, 2 esplais i 2 agrupaments escoltes en contextos multiculturals. S’han realitzat un total de 31 entrevistes semi-estructurades, desglossades de la següent manera: 12 a educadors/es, 11 a joves i 8 a famílies. També, hem realitzat un grup de discussió amb representació educativa de cada una de les organitzacions, i un grup de discussió a experts educatius. També, ho hem combinat amb anàlisi de documents aportats per les organitzacions.
Fruit de l’anàlisi crítica del discurs, s’aporten 42 resultats que estructurem segons quina sigui la seva naturalesa: context organitzatiu, variables de la diversitat, context educatiu i impacte de la interculturalitat. Posteriorment, presentem 13 conclusions en els mateixos àmbits, i les relacionem a partir d’un model de canvi organitzatiu, en condicions favorables o desfavorables a la interculturalitat. Entre d’altres aspectes, les conclusions posen de relleu la importància de promoure processos formatius en interculturalitat segons alguns continguts específics que incorporin el gènere, les diferents visions de la interculturalitat o eines pel foment de mesures d’atenció a la diversitat.
Finalment, presentem una proposta d’instrument que s’orienta al diagnòstic de la intercultural des d’una perspectiva del seu desenvolupament organitzatiu. En ella, identifiquem diferents indicadors que des de diferents àmbits, situen a l’organització educativa en potencialment 4 escenaris en relació a la interculturalitat: reactiu, proactiu, expressiu i expansiu.

Català
Campus d'excel·lència internacional U A B